Alegerea directorului S.D. și a membrilor C.S.D.

Candidaturile pentru funcțiile de director al școlii doctorale și de membru al consiliului școlii doctorale se depun în perioada 26 noiembrie – 03 decembrie 2021 (pentru ultima zi ca oră de depunere este 14.00) și se înregistrează la secretariatul Facultății. Candidaturile conducătorilor de doctorat vor fi însotite de binecuvântarea Chiriarhului, de un CV și de o fișă de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitarea în domeniul în care candidatul conduce doctorate.

Referitor la studenți-doctoranzi au dreptul de a alege și de a fi aleși (în consiliul școlii doctorale) conform art. 9 (3) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București, toți studenți-doctoranzi, inclusiv cei înmatriculați la 1 octombrie 2021 și cei care și-au depus teza, dar pentru care la data alegerilor nu a fost încă emis ordinul de ministru pentru acordarea titlului de doctor.

  • Într-o prima etapă se alege – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – directorul școlii doctorale, care ocupa automat și unul dintre locurile rezervate conducătorilor de doctorat în cadrul consiliului școlii doctorale
  • În a doua etapă, se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – ceilalți membri conducători de doctorat în cadrul consiliului școlii doctorale (în cazurile în care, conform prevederilor art. 9 (1) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București, consiliul școlii doctorale are 5 sau 7 membri)
  • În a treia etapă se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către conducătorii de doctorat titulari UB – persoanele externe membri ai consiliului școlii doctorale.
  • În a patra etapă se aleg – cu majoritatea voturilor exprimate de către studenții-doctoranzi – studenții-doctoranzi membri ai consiliului școlii doctorale, cu respectarea prevederilor 9 (5) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București şi validaţi prin votul conducătorilor de doctorat: Nu pot face parte în acelaşi timp din consiliul şcolii doctorale un conducător de doctorat şi un student-doctorand condus de acesta sau 2 studenţi-doctoranzi având acelaşi conducător de doctorat”
  • Comisia electorală completeaza și semnează procesul-verbal al alegerilor
  • Rezultatul alegerilor este validat de Consiliul Facultatii (nu mai târziu de 12 decembrie 2021) și comunicat la C.S.U.D. și la Biroul Doctorat și Abilitare.