Documente înscriere

DOCUMENTE DOSAR ÎNSCRIERE ADMITERE DOCTORAT

 • cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere sau descarcă de aici;
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie – certificarea conformităţii cu originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea conformităţii cu originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformităţii cu originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale ;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformităţii cu originalul de către secretariatul şcolii doctorale;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformităţii cu originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale;
 • certificat de botez, copie xerox
 • binecuvântarea Ierarhului din Eparhia de unde provin;
 • lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate; va fi trimisă și pe mail, la adresa veronica.doina@unibuc.ro.
 • propunerea unui proiect de cercetare structurat într-un document de 7-10 pagini (TNR caracter 12 la un spațiu de 1,5), în care să fie prezentate: actualitatea și relevanța temei, continuitatea preocupărilor candidatului cu tema propusă, stadiul de cercetare al temei în context internațional și național, teza specifică propusă, traseul de cercetare în vederea fundamentării tezei propuse, contribuții specifice preconizate. Documentul va cuprinde două anexe: Anexa 1 – Proiectul planului tezei de doctorat, evidențiindu-se titlurile și subtitlurile părților din lucrarea de cercetare (2-3 pagini, TNR 12 la un spațiu de 1,5); Anexa 2 – Lista bibliografică semnificativă corelativă temei propuse (100-150 repere bibliografice, dintre care cel puțin 25 din context internațional).

De asemenea, proiectul în format PDF va fi trimis și pe mail, la adresa veronica.doina@unibuc.ro.

Dosarul de înscriere nu va putea fi depus la secretariatul școlii doctorale decât după trimiterea în format electronic la adresa mai sus-menționată, a celor trei documente solicitate și pe mail( memeoriul de activitate științifică, lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate și proiectul de cercetare)

 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într- o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere -500 RON. Personalul încadrat în

Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere;

 • declaraţie pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online.

Candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, studii de Doctorat, sesiunile IULIE și SEPTEMBRIE 2024, trebuie să urmeze următorii pași: click aici. Cererea pentru binecuvântare admitere FTOUB la studii de Doctorat 2024 poate fi descărcată de aici.