Finantarea tezei

Burse MEN

Studentul-doctorand înscris la forma de învățământ cu frecvență pe locurile subvenționate de la buget poate primi bursă de doctorat, în conformitate cu prevederile contractului instituțional.

Bursa de doctorat este egală cu salariul brut de preparator sau asistent universitar, în funcție de îndeplinirea de către doctorand a condițiilor de vechime cerute de lege pentru aceste funcții didactice.

Bursa de doctorat se acordă în condiţiile legii, din veniturile Universităţii provenite din sume alocate de la bugetul de stat, prin contractul instituţional.

Plata bursei studentului-doctorand înmatriculat la forma de învăţământ cu frecvenţă pe locurile subvenţionate de la buget este condiţionată de depunerea lunară, de către studentul-doctorand a unui raport de activitate, vizat de conducătorul ştiinţific. Pentru detalii click aici.

Burse PÂRVAN-IORGA

Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, care cunosc limba italiană cel puţin de nivel mediu și o limbă de circulație internațională, pentru domeniile: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, științe economice și științe exacte.

Bursele pot avea o durată de minimum 2 luni consecutive și maximum 2 ani consecutivi. Pentru detalii click aici.

Burse SGES

Bursele SGES (Swiss Government Excellence Scholarships) sunt burse de excelență ale Guvernului Elvețian oferite în fiecare an cercetătorilor și artiștilor străini în condițiile prevăzute de Secretariatul Elvețian de Stat pentru Educație, în vederea promovării schimbului internațional și a cooperării științifice dintre Elveția și alte peste 180 de state. Pentru detalii click aici.

Premii AD ASTRA

Asociația Ad Astra acordă un număr maxim de 24 de premii unor cercetători cu rezultate științifice remarcabile. Dintre acestea, se acordă maxim 12 premii cercetătorilor care au afilierea la o instituție din România și maxim 12 premii cercetătorilor care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate.

Spre deosebire de distincțiile științifice care se oferă drept recunoaștere a activității pe o perioadă de timp îndelungată, premiile Ad Astra evidențiază numai rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani. Rezultatele științifice trebuie să fie recunoscute pe plan internațional și documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu. Pentru detalii click aici.