Minute CSD

Procesele verbale ale ședințelor C.S.D. sunt consemnate într-un registru.