Conferința Națională a Școlii Doctorale – Caraiman – 30 mai-02 iunie 2018

Sesiune comunicări științifice Școala Doctorală – Caraiman 30 mai-02 iunie 2017

Universitatea din București
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae”

 

Sesiune de comunicări științifice ale doctoranzilor

30 mai-02 iunie 2017

Mănăstirea Caraiman

 

Conferința Națională  organizată la Mănăstirea Caraiman are 60 de locuri bugetate pentru profesori-conducători de doctorat, doctoranzi și organizatori. Sunt asigurate cheltuielile pentru 3 nopți cazare și pentru 3 mese/zi. Sesiune de comunicări științifice va avea loc la Mănăstirea Sfânta Cruce de la Caraiman, Bușteni între 30 mai-2 iunie (de miercuri seara pana sâmbătă după prânz).

Organizarea unei asemenea Conferințe Naționale în care să existe posibilitatea ca doctoranzii să prezinte rezultatele semnificative din propriile cercetări poate constitui un cadru adecvat de coagulare a legăturilor atât între profesori, cât și între doctoranzi în vederea consolidării și cultivării unei conștiințe prin care sa fie promovată valoarea și autenticitatea unei cercetări teologice vii și mărturisitoare, articulate la nevoile actuale și specifice ale lumii de astăzi.

Având în vedere cele precizate, va rog să trimiteți până cel mai târziu la 30 martie  un abstract de 1-2 pagini (text Times New Roman, caracter 12, 1.5 rânduri în care sa fie prezentat titlul, cuvinte cheie, rezumatul prezentării, 5-6 repere bibliografice semnificative), astfel încât după 30 martie sa putem configura programul Conferinței.

Se va organiza o selecție pentru 19 doctoranzi participanți, cu posibilitatea suplimentarii acestui număr, în funcție de confirmările pe care le vom primi la nivel național. De asemenea participanții sunt rugați să transmită coordonatele personale (e-mail și telefon) precum și numărul de nopți de cazare. Aceste informații vor fi comunicate drd. Daniel Cuconașu (cuco_protos@yahoo.com) în vederea centralizării. Totodată, textele trebuie transmise în formă imprimată la Secretariatul Decanatului (dl. George Șerban).

Evaluarea presupune și selecția unui doctorand care va participa la o Conferință Națională a doctoranzilor din diferite domenii (psihologie, sociologie, științele educației, comunicare, filologie, filosofie, teologie) la nivel național, organizată la Cluj Napoca. Cheltuielile de cazare și masa sunt asigurate de către organizatori. Selecția va fi făcută pe baza analizei referatelor trimise pentru Sesiunea Științifică de la Mănăstirea Caraiman, precum și a altor rezumate distincte pentru cei care au în vederea participarea doar la Conferința Națională de Cluj. În acest caz temele propuse trebuie să aibă în mod deosebit o abordare interdisciplinară (întâlnire între perspectivele specifice domeniilor precizate).